Vodozádržné opatrenia A. Dubčeka

Projekt sa zameriava na vypracovanie vodozádržných opatrení a účinných „smart“ zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody z prislúchajúcich striech objektov. V rámci projektu sa osadí pódium pre základnú umeleckú školu na severo-východnom nádvorí domu kultúry s vybudovaním prípojok a vnútroareálových inžinierskych sietí pre plánovanú kontajnerovú kaviareň.

Lokalita:
Dubnica nad Váhom
Klient:
Mesto Dubnica nad Váhom

Ochutnávka našich projektov pre verejnú správu

Ochutnávka našich projektov pre firmy a developerov

Ochutnávka našich projektov prémiových rodinných domov

15 rokov
skúseností
325 projektov
úspešne zrealizovaných
cez 80 mil. €
vyprojektovaných k eurofondom
To je