Modernizácia zberného dvoru

Účelom projektu bolo zefektívniť nakladanie s odpadom v obci Lednické Rovne, okres Púchov, tak, aby nakladanie s odpadmi bolo čo najviac ekologické. Projekt obsahuje jednak rekonštrukciu celého areálu zberného dvora, čo sa zahŕňa stavebné úpravy prevádzkovej budovy, existujúcej dvojgaráže, ktorých existujúci stav je po architektonickej stránke nevyhovujúci. Ďalej projekt zahŕňa rekonštrukciu spevnených plôch, dobudovanie nových skladových prístreškov na odpad a suché materiály, vybudovanie oceľového prístrešku na automobilovú techniku a kontajnery.

Lokalita:
Lednické Rovne
Klient:
Obec Lednické Rovne

Ochutnávka našich projektov pre verejnú správu

Ochutnávka našich projektov pre firmy a developerov

Ochutnávka našich projektov prémiových rodinných domov

15 rokov
skúseností
325 projektov
úspešne zrealizovaných
cez 80 mil. €
vyprojektovaných k eurofondom
To je