Obnova a prístavba materskej školy

Riešením projektu sú stavebné úpravy budovy materskej školy, ktorá sa realizuje priamo na budove a terénne úpravy časti areálu. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisia stavebné úpravy na budove materskej školy. Projektová dokumentácia bola vyhotovená za účelom získania dotácie z EÚ fondov. Žiadosť bola úspešná.

Lokalita:
Lednické Rovne
Klient:
Obec Lednické Rovne

Ochutnávka našich projektov pre verejnú správu

Ochutnávka našich projektov pre firmy a developerov

Ochutnávka našich projektov prémiových rodinných domov

15 rokov
skúseností
325 projektov
úspešne zrealizovaných
cez 80 mil. €
vyprojektovaných k eurofondom
To je