Fyzické osoby

Najprv počúvame, potom navrhujeme. Váš životný štýl prevtelíme do návrhu vášho vysnívaného domu

Navrhujeme prémiové rodinné domy na mieru

Navrhujeme podľa vás, nie podľa šablóny

K vašemu projektu pristupujeme individuálne. Dôsledne počúvame, aby sme navrhli riešenie, ktoré bude odrážať váš životný štýl.

Kvalita projektu

Na vašom projekte pracuje tím špecializovaných projektantov. Vďaka ich úzkemu zameraniu dosahujú vysokú úroveň odbornosti. Váš projekt bude domyslený po každej stránke, od statiky až po vykurovanie.

Projekt ladíme do dokonalosti

Vieme, že pre vás je akceptovateľná len jedna verzia – tá dokonalá. Projekt preto konzultujeme až pokiaľ si nie ste 100 %-ne istý výsledkom. Ten vám prezentujeme formou 3D vizualizácií.

Myslíme hospodárne

Rovnako ako na estetiku myslíme aj na efektivitu. Sledujeme najnovšie trendy a technológie, aby sme vám navrhli energeticky a ekonomicky hospodárny dom, ktorý minimalizuje vaše prevádzkové náklady.

Projekt dodáme aj so stavebným povolením

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam navrhneme projekt tak, aby ľahko prešiel schvaľovacím procesom autorít. Komunikujeme s nimi už počas tvorby projektu, aby ste stavebné povolenie dostali čím skôr.

Prečo nám ľudia dôverujú pri stavbe ich rodinného domu?

1.
Pod jednou strechou máme odborníkov na rôzne oblasti projekčných prác. Klient nemusí oslovovať iné subjekty, šetrí čas.
2.
Máme bohaté skúsenosti s rozpočtovaním – kalkulujeme realisticky a zodpovedne.
3.
Dodržiavame termíny.
4.
Už počas projekčnej prípravy komunikujeme s dotknutými orgánmi, aby sme pre vás v čom najkratšom čase získali stavebné povolenie.

Záleží nám na výsledku, preto poskytujeme komplexné služby

Sprevádzame vás od overenia podnikateľskej myšlienky cez vypracovanie projektu až po autorský dozor na stavbe.
1 Investičný zámer

Rozanalyzujeme vybranú nehnuteľnosť pre váš podnikateľský zámer. Zhodnotíme jej povahu, polohu a rozlohu, aby sme vám predstavili možnosti, ako plochu využiť s čo najväčším profitom.

Nájdeme odpovede na otázky ako: „Aký typ projektu si v tejto lokalite vyžaduje trh?“„Koľko predajných m² tu vieme umiestniť?“, „Koľko podlaží by mohla mať budova vzhľadom na územné plánovanie?“, „Je v tejto lokalite prípojka na plyn a elektriku?“, „Je projekt schváliteľný autoritami?“.

Sústredíme sa na ekonomiku projektu, pripravujeme kvalifikované podklady pre doplnenie vášho biznis plánu.

2 Architektonická štúdia

Vašej nehnuteľnosti dáme vizuálnu podobu. Navrhneme jej vzhľad a dispozičné riešenia. Na 3D modele s vami odkonzultujeme štúdiu do úplnej spokojnosti.

V rámci štúdie pripravíme výstupy, ktoré slúžia ako podklad pre technické riešenia pri vypracovávaní projektu: 3D vizualizácie, výkresy, bilancie a opis projektu.

3 Projekt

Vypracujeme projektovú dokumentáciu v súlade s platnými normami, ktorá vedie k rýchlemu získaniu stavebného povolenia a znižuje realizačné náklady. V našom tíme disponujeme všetkými autorizovanými špecialistami z rôznych oborov. Projekty navrhujeme komplexne od statiky, cez elektroinštaláciu až po vykurovanie.

Aké projekty pre vás vypracujeme?

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
  • Projekt pre realizáciu
  • Projekt skutkového stavu
4 Stavebné povolenie

Projekt pripravíme tak, aby spĺňal všetky náležitosti, dodržiaval normy a bezproblémovo získal stavebné povolenie. Celú agendu vybavíme za vás. S úradmi komunikujeme už počas tvorby projektu, aby ste stavebné povolenie získali čo najskôr.

5 Autorský dozor

O projekt sa zaujímame aj po odovzdaní projektovej dokumentácie. Sme k dispozícii pre dodatočné konzultácie a kontrolu súladu skutkového stavu s projektovou dokumentáciou. Záleží nám, aby bola reálna stavba v súlade s návrhom, ktorý ste si odsúhlasili.

Ochutnávka našich projektov prémiových rodinných domov