Záleží nám na výsledku, preto poskytujeme komplexné služby

Sprevádzame vás od overenia podnikateľskej myšlienky cez vypracovanie projektu až po autorský dozor na stavbe.
1 Investičný zámer

Rozanalyzujeme vybranú nehnuteľnosť pre váš podnikateľský zámer. Zhodnotíme jej povahu, polohu a rozlohu, aby sme vám predstavili možnosti, ako plochu využiť s čo najväčším profitom.

Nájdeme odpovede na otázky ako: „Aký typ projektu si v tejto lokalite vyžaduje trh?“„Koľko predajných m² tu vieme umiestniť?“, „Koľko podlaží by mohla mať budova vzhľadom na územné plánovanie?“, „Je v tejto lokalite prípojka na plyn a elektriku?“, „Je projekt schváliteľný autoritami?“.

Sústredíme sa na ekonomiku projektu, pripravujeme kvalifikované podklady pre doplnenie vášho biznis plánu.

2 Architektonická štúdia

Vašej nehnuteľnosti dáme vizuálnu podobu. Navrhneme jej vzhľad a dispozičné riešenia. Na 3D modele s vami odkonzultujeme štúdiu do úplnej spokojnosti.

V rámci štúdie pripravíme výstupy, ktoré slúžia ako podklad pre technické riešenia pri vypracovávaní projektu: 3D vizualizácie, výkresy, bilancie a opis projektu.

3 Projekt

Vypracujeme projektovú dokumentáciu v súlade s platnými normami, ktorá vedie k rýchlemu získaniu stavebného povolenia a znižuje realizačné náklady. V našom tíme disponujeme všetkými autorizovanými špecialistami z rôznych oborov. Projekty navrhujeme komplexne od statiky, cez elektroinštaláciu až po vykurovanie.

Aké projekty pre vás vypracujeme?

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
  • Projekt pre realizáciu
  • Projekt skutkového stavu
4 Stavebné povolenie

Projekt pripravíme tak, aby spĺňal všetky náležitosti, dodržiaval normy a bezproblémovo získal stavebné povolenie. Celú agendu vybavíme za vás. S úradmi komunikujeme už počas tvorby projektu, aby ste stavebné povolenie získali čo najskôr.

5 Autorský dozor

O projekt sa zaujímame aj po odovzdaní projektovej dokumentácie. Sme k dispozícii pre dodatočné konzultácie a kontrolu súladu skutkového stavu s projektovou dokumentáciou. Záleží nám, aby bola reálna stavba v súlade s návrhom, ktorý ste si odsúhlasili.