Architektonický návrh - Slatinská Alej

Prvá etapa predpokladá vybudovanie príjazdovej komunikácie z cesty I. triedy spolu so všetkými distribučnými rozvodmi inžinierskych sietí, ktoré budú slúžiť pre celú uvažovanú obytnú zónu. V ponuke je 123 bytov, 24 garáží a 132 parkovacích státí na teréne. Druhá a tretia etapa bude čerpať zo stavebných príprav prvej etapy a vybuduje sa v nich 104, resp. 80 bytov. Štvrtá etapa už počíta aj s prvou polyfunkčnou budovou, nakoľko by malo v lokalite byť už cez 300 vybudovaných bytov, čo je cca 600 nových obyvateľov.

Lokalita:
Beluša
Klient:
Pod Slatinou, s.r.o.

Ochutnávka našich projektov pre verejnú správu

Ochutnávka našich projektov pre firmy a developerov

Ochutnávka našich projektov prémiových rodinných domov

15 rokov
skúseností
325 projektov
úspešne zrealizovaných
cez 80 mil. €
vyprojektovaných k eurofondom
To je